ยินดีต้อนรับ
การดำเนินงานด้านการตลาด

เรามีช่องทางการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพหลายช่องทาง ดังนีั
1. Off Line
     1.1 สื่อด้านป้าย ติดตั้งป้ายหน้าทรัพย๋ และบริเวณโดยรอบเส้นทางสัญจรของกลุ่มเป้าหมาย และติดตั้งในจุดสำคัญต่างๆ
     1.2 สื่อสิ่งพิมพ๋ ได้แก่ หนังสือตลาดบ้าน บ้านพร้อมอยู่ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เดอะเนชั่น อื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของทรัพย์สินและตามความเหมาะสม
     1.3 ใช้เครือข่ายนายหน้าของเราจำนวนหลายร้อยคน ที่จะช่วยกันขายทรัพย์ของท่าน 
2. On Line ลงโฆษณาขายทรัพย์ในสื่อต่างๆ ดังนี้
     2.1 www.winnerestate.net
     2.2 www.ddproperty.com เป็น web ขายอสังหาริมทรัพย์ อันดับ 1 ของประเทศ
     2.3 website พันธมิตรอื่นๆ อีกมากมาย

ประโยชน์ที่ผู้ฝากขายทรัพย๋จะได้รับ เมื่อทำสัญญาแต่งตั้งให้เราเป็นนายหน้าแบบ Exclusive

1. เราจะทำการตลาดให้ท่านอย่างเต็มที่ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ท่านจ่ายแต่เพียงค่านายหน้าเมื่อขายทรัพย์ได้แล้วเท่านั้น
2. เรานำเสนอขายทรัพย์สินอย่างมืออาชีพ กับเครือข่ายนายหน้าจำนวนมาก คุณภาพคับแก้ว
3. คัดกรองผู้ซืัอตัวจริง ที่มีความสนใจจริง และมีความสามารถในการซืัอจริง 
4. ช่วยทำสัญญาจะซืัอจะขายให้อย่างเป็นกลาง
4. อำนวยความสะดวกในการจัดหาสินเชื่อให้กับผู้ซื้อตามความเหมาะสม
5. ให้คำปรึกษาเรื่องการจัดเตรียมเอกสาร การจดทะเบียนนิติกรรม การโอนกรรมสิทธิ์ และคอยอำนวยความสะดวกที่กรมที่ดิน
6. ช่วยแก้ไขปัญหาให้ท่าน จนกว่าการซื้อขายจะสำเร็จด้วยดี
spacer
agent image
agency logo
Prasert Visarnbuchanee
ผู้ประกอบการนายหน้าอสังหาริมทรัพย๋วิชาชีพ
บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด
iconnice@hotmail.com
(+66) 0897757010
(+66) 0817518140